Aiavõrgud

Sungate.ee pakutavad aiavõrgud jagunevad nelja gruppi:

  • keevisvõrk – kõige laiemat kasutust leidev aiavõrk, sobib nii koduaiaks kui ka suuremat turvalisust nõudvaks tootmiskinnistu taraks;
  • loomavõrk – kasutatakse loomade liikumisala piiramiseks, nt karjamaade, põldude, aasade ja aedade piiramiseks;
  • punutud võrk – kasutatakse peamiselt spordiväljakute piirde rajamiseks;
  • dekoratiivvõrk – kasutatakse lillepeenarde kaitseks ja taimede toestamiseks.

Kõige õigema ja sobilikuma aiavõrgu leidmisel tuleb silmas pidada tulevase aia otstarvet – kas vajad piirdeaeda vaid nähtavaks jooneks naaberkinnistu vahel või täidab aed ka muud otstarvet? Meie juurest leiavad sobivaimad aiavõrgud endale nii laste ja lemmikloomadega pered kui ka talunikud ja metsamehed. Aiavõrk sobib väga hästi ka äri- ja tootmiskinnistute piirdeks.

Millest sõltub aiavõrgu tugevus?

  1. Aiavõrgu tugevuse määrab peamiselt ära võrgus kasutatud traadi läbimõõt. Mida paksem traat (suurem läbimõõt) ja tihedam (väiksem) võrgusilm, seda jäigem ja tugevam jääb aiavõrgust ehitatud piirdeaed.
  2. Oluline näitaja on ka traadi tõmbetugevus (Rm). Tõmbetugevus on maksimaalne pinge, mida traat suudab taluda enne murdumist.